123

AKTUALNY WYPIS Z KRS

Dane do wypełniania formularza PIT...

Aktualny wypis z KRS
można pobrać ze strony:

ems.ms.gov.pl/krs

podając numer KRS Fundacji: 0000083782