123

ZBIÓRKI PUBLICZNE

  • Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie: 2022/3031/OR

  • Pomoc dla Ukrainy: 2022/677/OR

  • Zbiórka żywności: 2021/620/OR

  • Zbiórka żywności: 2015/4523/OR

  • Więcej informacji na temat zbiórek można uzyskać na stronie:

    zbiorki.gov.pl

    podając numer danej zbiórki.