123

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Roczne sprawozdania fundacji
można pobrać ze strony:

sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

podając numer KRS Fundacji: 0000083782